Obchodní podmínky

smlouva u výpůjčce.

Minimální množství odebraných fotografií je stanoveno na 30ks, to jsou tři filmové kazety. Množství fotografií je možné volit pouze po celých kazetách, tedy po 10ti fotografiích (30, 40, 50ks...). Cena jedné kazety je 300 Kč. Kazety jsou předány a zaplaceny v hotovosti při předání.

Cena za dovoz fotoaparátu je stanovena na 100 Kč, v rámci města Brna.

Vratná záloha za vypůjčený fotoaparát je 2000 Kč a je zaplacena v hotovosti při předání.

Zákazník je povinen vrátit zapůjčený fotoaparát v termínu uvedeném ve smlouvě o výpůjčce, jinak mu bude ze zálohy strženo půjčovné za každý další den prodlení dle ceníku.

Pokud dojde k poškození nebo ztrátě zapůjčeného fotoaparátu může Retrofotografie po zákazníkovi požadovat zaplacení plné částky (3000 Kč) za fotoaparát. V případě menšího poškození je Retrofotografie oprávněn zákazníkovi nevrátit zaplacenou vratnou zálohu 2000 Kč nebo její část.

Neprofocené kazety je možné vrátit zpět, výkupní cena těchto kazet je 200 Kč.

V momentě osobního převzetí zapůjčeného fotoaparátu je zákazník povinen podepsat smlouvu, která obsahuje výše zmíněné podmínky a sankce.